Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 24/09/2015 21:05 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 24/09/2015 21:09 bởi hongha83
Baul là giáo phái của các nhà tu hành theo phái khất thực ở Bengal, không biết chữ và độc đáo, họ có những bài hát được yêu thích và được nhiều người hát. Nghĩa đen của từ "Baul" là "Người điên".