Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 25/09/2015 10:14

08

I am the boat, you are the sea, and also the boatman.
Though you never make the shore, though you let me sink, why should I be foolish and afraid?
Is reaching the shore a greater prize than losing myself with you?
If you are only the haven, as they say, then what is the sea?
Let it surge and toss me on its waves, I shall be content.
I live in you whatever and however you appear. Save me or kill me as you wish, only never leave me in other hands.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Xuân

Anh là thuyền, em là biển, và cũng là người chèo thuyền
Dù em không là bờ, dù em đánh đắm anh, tại sao anh phải ngu ngơ và lo lắng?
Có phải cập vào bến bờ là một phần thưởng lớn hơn cả việc anh đánh mất bản thân mình với em?
Nếu em chỉ là nơi trú ẩn, như họ nói, thế thì biển là gì?
Hãy để biển dâng sóng và quẳng anh lên trên sóng của nó, anh sẽ bằng lòng
Anh sống trong em bất cứ điều gì, và bất cứ lúc nào em hiện hữu. Hãy cứu anh hoặc giết anh như em muốn, đừng bao giờ bỏ quên anh trong bàn tay khác


Nguồn: Người thoáng hiện (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Châu

Anh là thuyền đấy em ơi
Còn em là biển, kiêm người chèo đưa
Em chưa tạo bến bao giờ
Nổi chìm anh - cũng tuỳ cơ mặc lòng
Thì sao anh phải hãi hùng
Hay làm tên ngốc nhọc lòng hỡi em

Thuyền vào được bến dịu êm
Đắt hơn chăng tan vào em, mất mình?

Nếu em là chốn Thiên đình
Như người ta nói - biển thành chi đây?

Mặc cho anh bị sóng giày
quật quăng tung ném, lòng này vẫn vui.
Chỉ mong sống với em thôi
Dù em là đất là trời là mây
Cứu anh hay giết anh ngay
Tuỳ em - nhưng chớ sang tay cho ngừời.


Nguồn: Thơ tình của các đại thi hào (William Shakespeare, Rabindranath Tagore, Pablo Neruda), Ngọc Châu dịch, NXB Thế giới, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời