Nở đi, ôi nụ hoa, mở cửa trái tim của ngươi và nở đi
Tinh thần khai hội đã vượt qua ngươi, ngươi còn là nụ trong bao lâu nữa?


Nguồn: Người thoáng hiện (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)