Những vị khách trong đời,
Đến trong hừng đông, và trong đêm khuya.
Hoa xuân và mưa rào thốt lên tên người.
Người mang cây đàn vào nhà, người mang cả ngọn đèn.
Khi người rời đi tôi thấy dấu chân của Chúa trên nền gỗ.
Giờ đây khi cuộc hành hương sắp tận, tôi để lại những đóa hoa cúng buổi đêm như gửi lời chào viên mãn đến người.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.