Gió đã nổi lên, tôi dong cánh buồm của những bài ca tôi hát.
Người lái thuyền, đã ngồi ở khoang bánh lái.
Con thuyền của tôi đang dập dờn tự do, nhún nhảy theo nhịp điệu của gió và sóng nước.
Ngày đã tàn, bây giờ là buổi chiều.
Bạn bè tôi trên bờ biển đã rời đi.
Cởi dây xích neo thuyền và kéo mỏ neo, chúng tôi lái thuyền theo ánh sáng của những ngôi sao.
Gió thổi khúc nhạc rì rào vào giờ phút tôi ra đi.
Người lái thuyền, đã ngồi ở khoang bánh lái.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.