Ta che dấu chính ta để lảng tránh người.
Giờ đây ta bị bắt rồi, nào đánh ta đi, liệu xem ta nao núng.
Hãy chấm dứt vĩnh viễn cuộc chơi.
Nếu như cuối cùng người thắng, hãy tước đoạt hết của ta.
Ta từng cợt đùa và hát vang trong những quán ven đường hay những sảnh rộng oai nghiêm, giờ đây người đã đến cùng ta, khiến ta trào nước mắt,
liệu xem vì người trái tim ta vỡ nát.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.