Con chim ban mai hót
Làm sao nó biết ban mai trước khi ban mai đến
Khi con rồng-đêm còn nắm chặt bầu trời
Bằng những móng vuốt màu đen sắc lạnh?

Hãy nói với tôi, chim ban mai, làm thế nào
Xuyên qua hai lần đêm của bầu trời và đám lá,
Ban mai tìm được đường để đến với giấc mơ chim,
Hỡi sứ giá của phương Đông?

Thế giới không tin lời chim khi chim hót,
‘Mặt trời đang đến, đêm đã tan.”

Hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy!

Hãy để đầu trần, đón đợi ánh bình minh đầu tiên
Và hát cùng với chim ban mai trong niềm tin hạnh phúc