Sống
trong cửa quay
tôi viết
truyện và
kịch

Và đây là một trong "những bí mật"
của vở kịch của tôi

trước khi ý tưởng vào
bên trong cửa với "nhân vật chính"
nó đã ở ngoài cửa
với nhà phê bình

tác phẩm tôi bắt đầu viết
ở trang này là lời
ở trang kia tôi kết
không lời

cái bóng đã đi theo tôi
giờ đang vượt trước tôi
một đoạn dài bằng cái lưỡi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)