bài thơ này làm tôi chạnh lòng quá
lại nhớ những mùa hè chia tay
hị...hị