Sáng mở cánh cửa nhà
Nhặt tờ thư ai gửi
Hương sương vương dòng chữ
Mát một cõi hồn xa!

Ở đây hạ đang qua
Ngày nắng tràn trên phố
Lời ai nương cánh gió
Gửi về theo tiếng lòng

Nơi ngọn nắng mai hồng
Rộn lên bao niềm nhớ
Hạ ơi, đừng bỡ ngỡ
Vẫn còn nhiều ước mong!


(23/3/2009)