Tôi thử xóa tình yêu
Nhẹ nhàng bằng chiếc tẩy
Sao tay run lẩy bẩy
Chiếc tẩy sắc như dao!

Tôi thử xóa tình yêu
Bằng sóng lòng đổ vỡ
Không duyên thôi đừng nợ
Càng níu lại càng đau

Xóa từ những ngày đầu
Thuở còn say hò hẹn
Xóa kỷ niệm úa nhàu
Đêm tàn, mờ ngọn nến...

Một tình yêu xóa hết
Chẳng còn nhớ gì nhau
Thương nhớ đã bạc mầu
Giữ làm chi tình cũ?

Tình yêu đã héo rũ
Nào có là tình yêu!


(11/3/2010)