Và chiều nay
Mưa ghé lại
Bên hiên

Tiếng sấm ì ầm
Dội vang
Khung trời nhỏ

Mây xám lắm
Có gieo buồn
Chi đó...

Mà lá rơi
Nghiêng mặt
Lạnh chưa tề!

Cuộc tình như
Dòng chữ
Tím
Rồi mờ

Trang vở
Trắng
Theo thời gian
Hoen ố

Cứ chắt chiu
Mặc kệ đời
Dang dở

Chút bây giờ
Đủ yên giấc
Đêm mai...


(02/8/2010)