Nghe xuân gió lạnh, tuyết lại rơi...
U ám ngàn mây bủa quanh rồi
Muốn gửi về người một chút nắng
Sưởi những cành trơ nhoẻn miệng cười!

Ngắt nơi vườn Huế mấy đóa hoa
Một ít nhành xanh độ mượt mà
Thêm nụ tầm xuân biêng biếc nở
Gói tròn dòng thơ ấm gửi qua!

Quà xuân muốn gửi đơn sơ thế
Không biết có vui lòng người xa?
Chút tình thương mến người đất Huế
Còn mãi nơi đây khó nhạt nhòa!


(23/3/2009)