Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 12/12/2014 16:49

Nhớ người ngắt ngọn lá sim
Giữ đây một nửa...
Nửa tìm trao ai...
Con tim ngơ ngác khóc hoài
Cung thương đã lỡ nhịp rồi còn đâu!

Nhớ người ngồi giữa đêm thâu
Đếm bàn tay
Biết
Nỗi sầu sáng mai
Ngày xưa tóc xõa ngang vai
Bây giờ dáng cũ lạc loài chân mây...

Nhớ người
Không uống mà say
Bình khô, rượu cạn, trầu vay
Sao đành?
Xót chi ngấn lệ long lanh
Gói hương năm cũ để dành mai sau...

Nhớ người là nhớ nỗi đau
Đã chìm đáy nước âu sầu ngân lên!
Cho tôi một khoảng trời quên
Còn dư chút nhớ, bắt đền ai đây?