Một lời nguyện cầu nho nhỏ
Gửi vào lối ấy, đường mây...
Chim trời xin nhẹ cánh bay
Về nơi miền xa cõi ấm...

Nơi đây, bây giờ lặng vắng
Sắp sửa là nửa đêm rồi
Mưa không còn buông hạt nặng
Nhẹ như tiếng lặng thầm thôi!

Một lời nguyện cầu nho nhỏ
Mong ước muốn gói thật đầy
Nhờ gió trao về phương đó
Chút tình của nửa đêm đây...


(15/01/2010)