"Giá như ta có thể quên..."
Cả trời nhung nhớ ngọt mềm
Nơi đây...

Bao nhiêu điều vuột tầm tay
Là bao kỷ niệm
Còn say tấc lòng!

Còn thương,
Còn những đợi mong
Muốn quên
Là nhớ muôn trùng...
Phải chăng?

Sóng dòng sông ấy
Lăn tăn...
Đáy con sông đó
Vùng vằng, đớn đau!

Ai về
Thấp thoáng ngõ sau
Dội vào tim vắng
Ngọn sầu muôn niên...


(18/4/2010)