Và tôi
vẫn cứ làm thơ
Gửi vào câu chữ
niềm mơ một đời...

Dẫu là
còn lắm chơi vơi
Thơ-người tri kỷ
không rời xa tôi!

Thơ
không chót lưỡi đầu môi
Thơ
không phụ rẫy
nửa vời
quay lưng...

Một chiều
lòng có rưng rưng
Thơ là lửa ấm
xua rừng bơ vơ...

Để tôi
Còn mãi làm thơ
Để thơ
cứ mãi đợi chờ
tôi yêu...


(01/3/2010)