Một ngày mới lại bắt đầu
Nắng sớm tươi vui trải trên nền sân rộng
Chim ríu rít hót mừng
Khoảng trời xanh xao động
Hình như gió vừa thoảng cười?
Chút thanh bình êm nhẹ
Chợt sà đến bên tôi...

Những chú vành khuyên bé nhỏ
Những giọng hót váng trời
Mặc thế nhân với nỗi niềm thân phận
Lảnh lót cùng nắng mai...

Nếu có thêm một kiếp
Xin chớ hãy làm người
Được làm chim tung cánh
Để gọi mời
Vô ưu...


(21/9/2010)