Một khúc tơ vương, một tiếng lòng
Lời không dễ thốt, mãi bâng khuâng
Thơ gieo hoài vọng cùng năm tháng
Như giọt mưa buồn rỉ rả tuôn

Một khúc tơ vương, ngỡ tình cờ
Khẽ khàng đậu lại, tưởng như mơ
Câu chữ gói thầm bao thương nhớ
Biết đến ngày nao mới hững hờ?


(05/7/2010)