Có phải tình là gió?
Muốn bay về muôn phương
Sợi tơ hồng buộc chặt
Mà lòng cứ vấn vương

Có phải tình là sóng?
Mãi dâng trào yêu thương
Cửa tâm hồn chẳng đóng
Lênh dênh giữa trùng dương...

Có phải tình là nắng?
Đun sôi mật giữa đời
Dẫu biết ngày rất ngắn
Vẫn dâng đầy, không vơi...

Có phải tình là mây?
Lang thang cùng kiếp người
Mỗi ban mai thức dậy
Lại hớn hở bên trời!

Có phải tình là thế
Không hình hài, chân dung
Có mấy ai tránh được
Một chữ tình mông lung...


22/8/2014