Có ai níu được bước thời gian
Ngày đến, ngày đi… thật khẽ khàng
Tóc xanh thuở ấy tôi mười tám
Lòng ai ấp ủ đóa vông vang...

Mười tám năm trôi, đời qua mau
Hoa thắm hôm xưa cũng úa màu
Chút xuân ngày cũ, xa... xa quá
Thầm hẹn thôi thì đợi xuân sau...

Năm năm, mười năm... qua mất rồi
Người xưa, ngõ ấy, có chờ tôi?
Ngoái lại, ô hay chiều quạnh vắng
Chỉ dòng sông thẫm, nước êm trôi...

Bây giờ còn biết ai chờ ai?
Hương xưa niềm cũ đã dần phai
Con nhện giăng hờ tơ mỏng mảnh
Chờ đêm tìm lại chút sương mai…


(25/4/2010)