Có lẽ...có nghĩa là chưa phải
Là ngập ngừng
Mà quá nửa sẽ không!
Chỉ là như một thoáng bâng khuâng
Lý trí muốn chối từ mà con tim ngúng nguẩy

"Ta yêu em đến nay chừng có thể..." (*)
Chỉ vậy thôi
Nào dám nghĩ sâu hơn
Men rượu kia hay lòng phút dỗi hờn
Ta nhấp cạn để tê đi nỗi đắng?

Chén trà ướp vào bàn tay hơi nóng
Ngỡ tay ai đang cần ấm giữa đông
Ta có từ chối được em không?
Không biết nữa...


(*) Ý thơ Pushkin.

(30/11/2008)