Sáng nay
Huế
Nắng chan hoà
Đường
Ai dạo bước
Vậy mà
Không em!

Đã đành
Rồi nhớ nhau thêm
Không đành
Thì vẫn
Phải nên vậy mà!

Sáng
Chiều
Mấy lối anh qua
Mai
Em có ghé
Nhạt nhoà
Còn đâu!

Huế ơi
Nhắc mấy nhịp cầu
Đưa người
Thì nhớ
Gửi câu ân tình


(14/7/2010)