Hỏi đôi con mắt mỏi chờ
Vì sao không muốn khép hờ, ngủ đi?
Hỏi con tim nặng điều chi
Âm thầm giữ một nỗi gì làm riêng?
Hỏi cành trúc thắm che nghiêng
Nét xưa đã rủ ưu phiền hay chưa?
Hỏi luôn ngọn nắng lưa thưa
Vàng thu lá nhuộm lại đưa nhau về?
Hỏi trong ngàn vạn câu thề
Câu nào còn mãi khắc ghi muôn đời?
Hỏi tôi rồi lại hỏi người
Làm sao mà giữ nụ cười cho nhau?
Hỏi khi tim thắt lòng đau
Lấy chi hóa giải nỗi sầu lỡ trao?
Hỏi bây giờ, hỏi mai sau
Đường muôn vạn lối, lối nào bước êm...
Nếu lòng cứ mãi chênh vênh
Thì tìm đâu thấy ấm mềm cho ta...


(28/8/2010)