Chuyện xưa còn nhớ mãi
Một thuở lòng yêu ai
Bóng nhỏ nhòa trên phố
Con đường đành rẽ hai!

Em xưa-mối tình đầu
Bây giờ em nơi đâu?
Hoa sữa còn mãi đó
Hương vẫn còn nồng sâu...

Người xưa-qua lối cũ
Lòng bâng khuâng, bâng khuâng
Tình xưa sương khói phủ
Nhớ thương đành lặng thầm...


(24/5/2010)