Gió hỏi: gửi nhớ về đâu?
Con tim âu sầu nín lặng
Chân trời sót dăm tia nắng
Mặn mà không đủ nhen lên

Sông hỏi: thuyền ghé về đâu?
Dòng thương mỗi ngày một cạn
Biển rộng ngoài kia lai láng
Đi đi, đừng có ngoái đầu!

Người hỏi: năm tháng về đâu?
Sao cứ trôi hoài miên miết
Một chút lòng trần tha thiết
Bẽ bàng, chẳng đủ gọi nhau!

Trời làm mấy cuộc mưa mau
Hoa rã rời hương héo nhàu
Lá úa buồn như biển chết
Xin đừng hỏi nữa mà đau!


(11/10/2012)