Ngày này, tháng này...tôi nhớ
Niềm vui ướp ngọt trang thơ
Hạnh phúc đong đầy, rạng rỡ
Câu chữ trào dâng mến thương...

Đã biết còn lẽ vô thường
Người đời là duyên hạnh ngộ
Có hợp để rồi tan vỡ...
Vết cắt sao đau đến giờ?

Con chim rồi sợ cành cong
Còn tôi sợ tình thương mến!
Một ngày thuyền không về bến
Nỗi đau ào đến cuốn bờ!

Bao kỷ niệm xưa còn đó
Tiếng đàn ngân vọng đâu đây
Ngăn ký ức vẫn ắp đầy
Chỉ người thì xa, xa mãi...

Gió có tình cờ trở lại?
Xin đừng khua động vườn ai
Chuyện xưa giờ như đã khép
Yêu thương chừng cũng lạc loài!


(26/6/2009)