Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 01/09/2009 06:26

Chiều nay Huế cũng âm u
Chưa mưa mà đã mịt mù nẻo xa
Mưa nơi người, ướt cõi ta
Trời chia hạt nhớ để mà rót chung!
Chưa mưa lòng đã mông lung
Chớm xa buồn đã lưng chừng chiều rơi...


(30/8/2009)