Có khi nào trở lại
Nơi miền quê dấu yêu?
Tìm trong chiều bát ngát
Lẻ loi, một cánh diều!

Một hôm nào trở lại
Ngập ngừng, trên lối xưa...
Mênh mang niềm luyến nhớ
Năm đó, một chiều mưa!

Tìm trong đêm sâu thẳm
Cánh đom đóm lập lòe
Long lanh, giọt nước mắt
Trong những vì sao khuya...


(26/4/2006)