Cuối tháng hai, ngày qua cứ miệt mài
Chỉ đoá hồng tươi muôn đời thơ dại
Những hạt sương sẽ còn long lanh mãi
Với mùa xuân...

Sắp tháng ba cùng với những bâng khuâng
Mùa tương lai trộn vào quá khứ
Mùa của thương cùng nhớ
Thả hương trầm lên dòng sông thời gian...


28/02/2017