Nếu lỡ ngày mai em chết
Anh sẽ buồn được bao lâu?
Hay như nắng ngoài kia vậy
Đợi mưa để sớm nhạt màu?

Nếu như ngày mai em chết
Trên mồ cỏ chẳng kịp xanh
Anh cùng người ta vui tiếp?
Tình yêu sẽ kịp song hành?

Nếu mà ngày mai em chết
Vĩnh viễn đi xa cuộc đời
Trong anh nỗi sầu ly biệt
Được mấy ngày rồi sẽ vơi?

Có lẽ chẳng bao giờ biết!
Em tự hỏi mình thế thôi
Có hay không niềm luyến tiếc
Người xa thì cũng xa rồi!


(13/8/2010)