Sài Gòn chợt nắng, chợt mưa...
Anh về bên ấy...
Còn chưa yên lòng?

Còn mơ tới ngọn nắng hồng
Còn thương sợi tóc bềnh bồng lưng em!

Sài Gòn nỗi nhớ không tên
Yêu thương một thuở êm đềm trăm năm...

Sài Gòn ơi!
Ánh mắt trong
Bàn tay ai ấm...
Còn mong ngày về...

Phố đông rộn rã ngựa xe
Nuôi lòng ngọn lửa đam mê ngút ngàn

Sài Gòn thu mới vừa sang
Tiễn chân hạ cũ...
Ngỡ ngàng nhớ, thương...


(26/8/2010)