Cảm tac đá tình nhân

Trong muôn đời tịch lặng
Dáng vĩnh hằng đá ngồi
Tượng đá kết thành đôi
Mà người chia hai ngã

Xa, em đi và xa
Đá tràn trề lệ đá
Những ngày thương mến nhau
Tượng hình đâu tan rã.
      (còn nữa)

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông