Đôi khi tự nhủ lòng mình
Tình yêu như bờ cỏ mượt
Nỗi buồn chỉ vừa thấm ướt
Sẽ tan trong ánh bình minh

Đôi khi cũng thật muốn tin
Tình yêu ngàn đời bất diệt
Có điều lòng mình vẫn biết
Tất cả: đến rồi sẽ đi!

Đôi khi, dẫu chỉ đôi khi
Thoáng mơ một điều không tưởng...
Ai chẳng có lần mộng vướng
Rồi thao thức suốt đêm dài!

Em biết dẫu tan hình hài
Lửa yêu còn hoài thắp sáng
Đêm thu giã từ huyệt cạn
Chập chờn trôi đi tìm ai!


(14/8/2010)