Nắng đang chín trên cành
Đung đưa như quả ngọt
Nắng của mùa đông sót
Thưa dần những ngày mưa

Tiếng chim vui lảnh lót
Gió ve vuốt tóc trưa
Cây vươn cành, khoe đọt
Đông về cũng như chưa...

Mấy cánh cò cõng nắng
Mang đến chốn đồng xa
Ấm tận từng ngọn cỏ
Ươm sớm một mùa hoa...

Đông như người khách lạ
Nét cũ dường phôi pha
Tại đất trời đổi tánh?
Ta nhìn đông không ra...


02/12/2015