Đêm nay, đêm cuối của một năm
Ngày này năm ngoái đã xa xăm
Thời gian như nước không ngừng chảy
Qua một dòng trôi đếm mấy trăm...

Trong hơi bấc lạnh có bâng khuâng
Đêm chùng, xao xuyến, giọt lâm thâm
Một năm bao chuyện đời mưa nắng
Có bờ hạnh phúc, bể trầm luân...

Đêm nay đêm cuối của một năm
Xếp tờ lịch cũ, dọn ngăn tâm
Nguyện ước an lành cho khắp chốn
Dẫu người xa lạ, lẫn tình thâm...


Đêm 31/12/2015