Mưa trắng mình anh, một phía em
Hai đầu nỗi nhớ ngóng nhau tìm
Một con đường cũ phai như lá
Đã rụng vàng chưa sợi nắng mềm

Hoa trái mùa xuân đi rất vội
Theo người kẻ chợ đến phương xa
Anh mong tà áo ngày em tới
Như bướm vàng kia bóng nhạt nhoà

Tay em che nắng, tay đùa gió
Đem hết lòng anh thả chéo khăn
Tiếng chim ríu rít trong thương nhớ
Chân tím đường xưa bước nhọc nhằn

Mưa trắng vai cầu, trắng phố em
Người xa sợi tóc ướt mưa mềm
Anh đi về giữa màn mưa trắng
Lạnh nửa đời, đau cả trái tim

Mưa trắng cánh hoa trên dòng nước
Anh về đây đứng tựa bên cầu
Thềm đá xanh rêu còn dấu bước
Người xa rồi biết ở nơi đâu?


Nguồn: "Kiến thức ngày nay" xuân Kỷ Sửu 2009