Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 07:09

Đông chầy tầm tã mưa rơi
Những ong cùng kiến lạy trời nắng lên
Nắng chừ đang ở tầng trên
Được mây nựng nịu ngủ quên tháng ngày

Đau lòng ong bướm lắm thay
Công lao bồi đắp bấy nay tan tành
Kêu trời mong tỏ mối manh
Than ôi! mây khuất trời xanh mất rồi.


Đông 1987