Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 17:35

Thu chầy khắc khoải vọng tha phương
Rút cuộn tơ sầu dệt tấm thương
Xót cánh hoa rơi ngào nghẹn gió
Buồn thân liễu rũ ngậm ngùi sương
Ôm thầm ước cũ trong hoang dã
Ngậm kín thề xưa giữa chiến trường
Cổ độ ai hoài trăng viễn xứ
Càng bao muốn dứt lại càng vương.


1968