Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 11:52

Thu lồng bóng nguyệt bủa giăng tơ
Chói lọi vàng rơi khắp cõi bờ
Khiến mảnh đa tình chìm biển mộng
Ru hồn lãng tử đắm trời mơ
Đường trăng dìu dịu mềm chân bút
Lối thỏ êm đềm mượt gót thơ
Đẹp quá! Hằng Nga ơi! giúp nhé!
Giùm ta giữ vẹn phím tiêu sơ.