Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 07:28

Lần theo dòng chảy quê hương
Gót thơ chập chững nhẹ vương gót đào
Thơ mong cành lá xôn xao
Trong dai dẳng lại gầy hao úa vàng

Thơ mong mùa tạnh xuân sang
Mà đông tiết cứ chàng ràng khổ ghê
Thơ mong dệt mảnh tình quê
Càng ra sức càng thêm tê tái nhiều

Đọa đày kể biết bao nhiêu
Mặc bao nhiêu...vẫn mãi chiều chuộng thơ
Thơ tôi lớn giữa bụi mờ
Tưởng không khẳm lá nào ngờ đơm bông.