Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 22:50

Gươm đàn nửa gánh đời sương gió
Gót mỏi chưa tròn nợ núi sông
Thương kẻ cầm canh sầu gối chiếc
Tháng ngày lần lữa mỏi mòn trông.