Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 07:22

(Kính viếng hương hồn thân phụ Nguyễn Trọng Khả)

Suối vàng ba có thấu không ba?
Héo hắt sầu khuya lệ ứa nhòa
Nhớ thuở chung lòng xây tổ quốc
Thương hồi rập bước gác thê noa
Thề đem cốt tủy xua nguy biến
Nguyện lấy tâm can dựng thái hòa
Nguyệt khuyết dương tàn... ôi quạnh vắng
Đường khuya lạnh lẽo gió mưa sa

Đường khuya lạnh lẽo gió mưa sa
Gẫm cái dương gian rõ khéo là
Rạng ánh gương trần... xơ xác bóng
Hoen làn bụi thế... rỡ ràng hoa
Khinh danh trọng nghĩa... chừng như thiểu
Hám lợi ly tình... lại quá đa
Khốn nỗi! nhưng thôi, dù mấy nữa
Lâm cùng vẫn có cháu con ba.


Đại Lãnh, 20/9/1989