Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 22:44

gió
phất phơ đùa
cho nón nghiêng
áo em sóng sánh
nắng Trường Tiền
giữa trời phượng đỏ
ai mô biết
cứ ngỡ
xuân hồng lạc cõi tiên.