Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 17:04

(Riêng tặng nàng tiên múa)

Lá biếc hoa vàng quyện nắng tơ
Chiều xuân góp gió kết nên thơ
Hồn say lạc bước Đào Nguyên mộng
Vũ khúc Nghê Thường đắm ngẩn ngơ