02/07/2022 08:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng chiều xuân

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 17:04

 

(Riêng tặng nàng tiên múa)

Lá biếc hoa vàng quyện nắng tơ
Chiều xuân góp gió kết nên thơ
Hồn say lạc bước Đào Nguyên mộng
Vũ khúc Nghê Thường đắm ngẩn ngơ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Mộng chiều xuân