Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 17:30

Đi trong bóng mù thầm thủi
Vời xa nắng hạ, trăng thu
Mênh mông vô hình vô sắc
Ai hoài mải bước viễn du

- Có dạt dào không?  Bạn hỏi
- Vâng, từ lâm cảnh tiêu tao
Non thương ít nguồn ưu ái
Suối bạc nhiều mạch lãng xao

Vui lên! thôi đừng trách móc
Cái sầu ăm ắp dặm khơi
Phải đâu khổ mình ta đắm
Vững chèo gắng lướt dặm khơi

Ta về kịp níu gót thơ
Vay nàng in ít hoa mơ
Kết nên chuỗi sao ngời sáng
Lần qua năm tháng bụi mờ.