06/08/2021 11:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạch cảm

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 17:30

 

Đi trong bóng mù thầm thủi
Vời xa nắng hạ, trăng thu
Mênh mông vô hình vô sắc
Ai hoài mải bước viễn du

- Có dạt dào không?  Bạn hỏi
- Vâng, từ lâm cảnh tiêu tao
Non thương ít nguồn ưu ái
Suối bạc nhiều mạch lãng xao

Vui lên! thôi đừng trách móc
Cái sầu ăm ắp dặm khơi
Phải đâu khổ mình ta đắm
Vững chèo gắng lướt dặm khơi

Ta về kịp níu gót thơ
Vay nàng in ít hoa mơ
Kết nên chuỗi sao ngời sáng
Lần qua năm tháng bụi mờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Mạch cảm