Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 17:28

"Trâm" anh vốn dõi nếp nhà
"Nhân" nhân quán chúng hương hoa ngạt ngào
"Đài" đương chí khí anh hào
"Cát" lầu cầm nguyệt tiêu dao tháng ngày
"Du" dương linh hoạt vờn say
"Lãm" tình thưởng mộng đường mây huy hoàng
"Thắng" danh sông núi rỡ ràng
"Tích" xuân muôn thuở đá vàng còn ghi.


* Những từ trong ngoặc kép là tên các con của tác giả.