Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 23:17

Vướng víu làm chi cái nợ nần
Non tài dỏm đức cứ lần khân
Ngôi kia cậy thế bàn tay quỷ
Chức nọ nhờ uy túi bạc thần
Giỏi chước khom mình o bế chủ
Rành khoa uốn lưỡi dối lừa dân
Cong lưng đục khoét tơi làng nước
Chửa thấy Bao Công viếng cõi trần.


1965